Blog

Zażalenie na zatrzymanie

Jednym z praw osoby zatrzymaniem jest możliwość złożenia zażalenia na zatrzymanie. Zażalenie składa się w celu zbadania przez sąd –…
Czytaj więcej... 15 maja 2024

Spółka z o.o. a zasady odpowiedzialności…

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością należy do jednej z najczęściej wybieranych z pośród wszystkich spółek prawa handlowego. Powodów ku temu jest…
Czytaj więcej... 8 maja 2024

Czy w trakcie postępowania możliwe jest…

W różnego rodzaju postępowaniach cywilnych niemal codziennością jest dopuszczanie przez Sąd dowodu z opinii biegłego, szczególnie wówczas gdy rozstrzygnięcie sprawy…
Czytaj więcej... 18 kwietnia 2024

Postępowanie odrębne w sprawach małżeńskich

Przepisy kodeksu postępowania cywilnego, w art. 425-452, zawierają regulacje odrębne w sprawach małżeńskich. Oznacza ta, że w sprawach, które dotyczą…
Czytaj więcej... 27 marca 2024

Eksmisja małżonka ze wspólnie zajmowanego mieszkania…

Niestety życie pisze różne scenariusze i czasami stajemy w obliczu sytuacji, których wolelibyśmy uniknąć. Z całą pewnością do takich należy…
Czytaj więcej... 25 października 2023

Przerwa w wykonywaniu kary pozbawienia wolności

Kiedy zapada wyrok skazujący na karę pozbawienia wolności, konieczność jej wykonania jest bezsporna. Niemniej jednak w rzeczywistości często dzieje się…
Czytaj więcej... 11 października 2023

Międzynarodowa umowa sprzedaży towarów – o…

W obrocie gospodarczym kwestią zupełnie naturalną jest zawieranie umów sprzedaży towarów przez strony mające siedziby w różnych państwach. Często w…
Czytaj więcej... 29 sierpnia 2023

Skarga pauliańska – czyli jak wyegzekwować…

Zgodnie z Kodeksem cywilnym – art. 527 - gdy wskutek czynności prawnej dłużnika dokonanej z pokrzywdzeniem wierzycieli osoba trzecia uzyskała…
Czytaj więcej... 13 lipca 2022

Umowy algorytmiczne

Termin umowy algorytmiczne – choć dla niektórych jeszcze dziś brzmi abstrakcyjnie – w niedalekiej przyszłości może stać się tak powszechny…
Czytaj więcej... 13 lipca 2022

Podział majątku

Rozdzielność majątkowa to rodzaj majątkowego ustroju małżeńskiego, na który możesz zdecydować się dobrowolnie lub który może być nakazany przez sąd.…
Czytaj więcej... 29 listopada 2021