Blog

Eksmisja małżonka ze wspólnie zajmowanego mieszkania…

Niestety życie pisze różne scenariusze i czasami stajemy w obliczu sytuacji, których wolelibyśmy uniknąć. Z całą pewnością do takich należy…
Czytaj więcej... 25 października 2023

Przerwa w wykonywaniu kary pozbawienia wolności

Kiedy zapada wyrok skazujący na karę pozbawienia wolności, konieczność jej wykonania jest bezsporna. Niemniej jednak w rzeczywistości często dzieje się…
Czytaj więcej... 11 października 2023

Międzynarodowa umowa sprzedaży towarów – o…

W obrocie gospodarczym kwestią zupełnie naturalną jest zawieranie umów sprzedaży towarów przez strony mające siedziby w różnych państwach. Często w…
Czytaj więcej... 29 sierpnia 2023

Skarga pauliańska – czyli jak wyegzekwować…

Zgodnie z Kodeksem cywilnym – art. 527 - gdy wskutek czynności prawnej dłużnika dokonanej z pokrzywdzeniem wierzycieli osoba trzecia uzyskała…
Czytaj więcej... 13 lipca 2022

Umowy algorytmiczne

Termin umowy algorytmiczne – choć dla niektórych jeszcze dziś brzmi abstrakcyjnie – w niedalekiej przyszłości może stać się tak powszechny…
Czytaj więcej... 13 lipca 2022

Podział majątku

Rozdzielność majątkowa to rodzaj majątkowego ustroju małżeńskiego, na który możesz zdecydować się dobrowolnie lub który może być nakazany przez sąd.…
Czytaj więcej... 29 listopada 2021

Rozwód

Rozwód – rozwiązanie ważnego związku małżeńskiego przez sąd na żądanie jednego lub obojga małżonków. Rozwód oprócz śmierci współmałżonka, uznania go za zmarłego i unieważnienia małżeństwa jest jedną z okoliczności kończących…
Czytaj więcej... 26 listopada 2021

Tymczasowe aresztowanie

Areszt tymczasowy niestety jest coraz częściej stosowany przez Sądy w Polsce. Pod względem liczby tymczasowo aresztowanych Polska jest w niechlubnej…
Czytaj więcej... 26 listopada 2021