• English
  • Español

Umowy algorytmiczne

Termin umowy algorytmiczne – choć dla niektórych jeszcze dziś brzmi abstrakcyjnie – w niedalekiej przyszłości może stać się tak powszechny i szerzej znany jak wcześniej chociażby (również abstrakcyjnie brzmiące) kryptowaluty (bitcoin) czy blockchain.

Czym więc są umowy algorytmiczne i czy już dziś są powszechnie zawierane?

Otóż najprościej rzecz ujmując umowy algorytmiczne to umowy, w których zobowiązania stron są określane przez algorytm. I tak wyróżnia się umowy algorytmiczne, w których to algorytm bierze czynny udział w fazie negocjacji i przyczynia się do określenia warunków umowy, a także tzw. umowy algorytmiczne uzupełniające luki, gdzie algorytm wykorzystywany jest do uzupełniania wcześniej znormalizowanego zestawu postanowień umownych (tj. funkcja algorytmiczna może być wykorzystywana np. w celu ustalenia cen). W rzeczywistości z tego typu umowami spotkać może się podczas zakupów na platformie Amazon, gdzie stosuje się złożone algorytmy w celu określenia dokładnej ceny towarów dla poszczególnych użytkowników.

Jak można sobie wyobrazić upowszechnienie się tego typu umów może jednak powodować różnego rodzaju problemy, w tym także te natury prawnej.
Zespół naszej kancelarii nie stroni od tematów związanych z prawem nowych technologii i już dziś bierze udział w opracowaniu artykułów naukowych temu zagadnieniu poświęconych.