• English
  • Español

Podział majątku

Rozdzielność majątkowa to rodzaj majątkowego ustroju małżeńskiego, na który możesz zdecydować się dobrowolnie lub który może być nakazany przez sąd. Pozwala on oddzielić majątki małżonków. Często jest sposobem na uchronienie się przed długami współmałżonka. Przed podjęciem ostatecznych decyzji warto wykonać swoisty remanent posiadanych wspólnie dóbr, zestawiając składniki majątkowe z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, a mianowicie z treścią art. 31 i art. 33 K.r.o. Artykuły te stanowią bowiem, co należy do majątku wspólnego małżonków, a co do ich majątków osobistych.

Z doświadczenia wiem, że proces podziału majątku może przebiegać spokojnie bez konieczności angażowania notariusza , czy sądu ale w niektórych sytuacjach jest to niestety konieczne. Do podziału środków pieniężnych wystarczy umowa pisemna (zwykła forma pisemna) ze wskazaniem, jakie środki dzielicie Państwo w sumie, oraz kto jaką kwotę otrzymuje i co jest potwierdzeniem takiego podziału (np. przelew). Podobnie w przypadku ruchomości, w tym samochodów osobowych niezależnie od ich wartości. Oczywiście podziału tych przedmiotów można dokonać u notariusza razem z nieruchomościami. Co do samych nieruchomości – obligatoryjnie umowa o podział majątku musi być przeprowadzona u notariusza. Do podziału nieruchomości nie jest potrzebna wycena, wystarczą w tym zakresie zgodne oświadczenia woli stron. Nie będzie z tym problemu, bo nie będą zasądzane żadne spłaty, czyli bez żadnych dodatkowych rozliczeń finansowych. Taka sytuacja ma zazwyczaj miejsce, gdy małżonkowie dokonują podziału majątku wspólnego, w wyniku którego każdy z nich nabywa składniki majątkowe o takiej samej lub zbliżonej wartości, lub wówczas, gdy ten z małżonków, który otrzymuje składniki o mniejszej wartości, godzi się na to, nie oczekując żadnych dopłat. Może się również zdarzyć, że jeden z małżonków nabywa wszystko, co uprzednio stanowiło majątek wspólny obojga małżonków, a drugi małżonek się na to godzi bez żadnych dopłat.

Ile to Nas będzie kosztowało i jak długo to potrwa ?

Jak szybciej to drożej , jak dłużej to taniej, niestety wszystko ma swoją cenę i czas również . W sądzie, wysokość opłaty od wniosku o podział majątku wspólnego określona została w ustawie o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Zgodnie z art. 38 powołanej ustawy od wniosku o podział majątku wspólnego po ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowej pobierana jest opłata stała w wysokości 1000 zł. Jeżeli wniosek zawiera zgodny projekt podziału majątku, pobiera się opłatę stałą w kwocie 300 zł. Sprawa sądowa może się zakończyć ugodowo przed sądem co do całego majątku, a czynność ta może kosztować nawet 300 zł (opłata jest stała niezależnie od wartości przedmiotu postępowania). Niestety obserwując pracę sądów w obecnym czasie czas oczekiwania na załatwienie sprawy wydłużył się znacznie.

U notariusza załatwimy to dużo szybciej, musimy jednak pamiętać, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej ceny uzależnione są od wartości majątku tj.

„§ 3. Maksymalna stawka wynosi od wartości:

1) do 3000 zł – 100 zł;

2) powyżej 3000 zł do 10 000 zł – 100 zł + 3% od nadwyżki powyżej 3000 zł;

3) powyżej 10 000 zł do 30 000 zł – 310 zł + 2% od nadwyżki powyżej 10 000 zł;

4) powyżej 30 000 zł do 60 000 zł – 710 zł + 1% od nadwyżki powyżej 30 000 zł;

5) powyżej 60 000 zł do 1 000 000 zł – 1010 zł + 0,4% od nadwyżki powyżej 60 000 zł;

6) powyżej 1 000 000 zł do 2 000 000 zł – 4770 zł + 0,2% od nadwyżki powyżej 1 000 000 zł;

7) powyżej 2 000 000 zł – 6770 zł + 0,25% od nadwyżki powyżej 2 000 000 zł, nie więcej jednak niż 10 000 zł, a w przypadku czynności dokonywanych pomiędzy osobami zaliczonymi do I grupy podatkowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn nie więcej niż 7.500 zł.”

Niestety to jeszcze nie wszystko, do tych kwot należy doliczyć 23 % VAT , pocieszające może być tylko to, że są to stawki maksymalne i zawsze w takich sytuacjach mogą podlegać negocjacją.

Jeżeli zaciekawił Was ten temat, polecam poczytać również o :

rozdzielności majątkowej przed ślubem, po ślubie, co z kredytem hipotecznym, zdolnością kredytową, rozdzielnością a komornikiem, sporo tego prawda ?