• English
  • Español

Rozwód

Rozwód – rozwiązanie ważnego związku małżeńskiego przez sąd na żądanie jednego lub obojga małżonków. Rozwód oprócz śmierci współmałżonka, uznania go za zmarłego i unieważnienia małżeństwa jest jedną z okoliczności kończących małżeństwo. Wśród rozwodów można wyróżnić dwa typy:

Niby wszystko jest czytelne i proste, ale czy jest tak w życiu codziennym i na sali sądowej ?

Myślę, że do tak ważnych zmian emocjonalnych, majątkowych czy rodzinnych należy się szczególnie przygotować. Czas odgrywa również bardzo ważną rolę zwłaszcza, że trochę go mnie zanim rozpocznie się proces.

Jak się przygotować do rozwodu i po co?

Zapytasz zapewne dlaczego to takie istotne? Przede wszystkim chodzi o Twoje nastawienie i przekonanie o tym, że dalsze trwanie związku małżeńskiego nie ma sensu. To jednak nie wszystko. Otóż, postępowanie rozwodowe nie opiera się jedynie na tym, że chcesz zakończyć małżeństwo. Owszem skoro podjąłeś/aś taką decyzję, tzn. że musiały zaistnieć ku temu jakieś okoliczności i to one właśnie posłużą do tego, by udowodnić, że nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego. Pamiętaj, trwałość oznacza, że nigdy więcej nie powrócisz do małżonka (tu przejawia się Twoja chęć rozstania). Zupełność z kolei rozumie się jako rozkład więzi uczuciowej, gospodarczej i fizycznej (czyli Cię nic już nie łączy z małżonkiem) – musisz wykazać kiedy wszystkie te więzi ustały.

Z doświadczenia wiem, że na początkowym etapie sprawy często przebiegają zgodnie, przy wcześniejszych ustaleniach współmałżonków ale z upływem czasu przyjmują zwrot o 180 stopni . Dlatego warto już na pierwszym etapie, czyli pisaniu pozwu przekazać sprawę w ręce osoby, która wie jak działać i czego można się spodziewać na sali sądowej.

Jakie dowody pomogą Ci się rozwieść? Argumenty, jakie warto podnieść na rozprawie rozwodowej, zależą od okoliczności spornych w rozwodzie. Zastanów się jednak w jaki sposób możesz udowodnić przed sądem, że Twoje małżeństwo powinno zostać rozwiązane. Istotne zatem będą: Twoje wyjaśnienia, zeznania świadków, fotografie, dokumenty, e-maile, smsy i wszelkie inne dowody, którymi dysponujesz.

Kwestia winy – czy warto jej dochodzić? Po przemyśleniu wszystkich ,,za” i ,,przeciw” zastanów się czy chcesz rozwodu z orzekaniem o winie czy bez. Jest to ważne z dwóch powodów: przede wszystkim rozwód z orzeczeniem o winie znacznie przedłuża postępowanie. Z mojego doświadczenia wynika, że im większe miasto tym dłużej to trwa. Ponadto, wiąże się to z tym, że różnymi środkami dowodowymi musisz przed sądem wykazać, że drugi z małżonków jest winny rozkładowi pożycia.Po drugie, kwestia ta nie jest obojętna dla Twojej sytuacji majątkowej. Mam na myśli prawa i obowiązki alimentacyjne między byłymi małżonkami. Ważne jest, by tak poprowadzić postępowanie, byś nie popadł/ła w kłopoty. Musisz zatem posiadać wiedzę jakie konsekwencje wiążą się z ustaleniem winy za rozpad małżeństwa = obowiązek płacenia alimentów na drugiego małżonka.

Pamiętaj, że na wyrok rozwodowy bez orzekania o winie muszą zgodzić się obie strony.

Zaczyna robić się ciekawie, prawda ? a to dopiero początek .

Sprawa może się skomplikować gdy macie dzieci. Ustalenie komu i w jakim zakresie będzie przysługiwała władza rodzicielska oraz jak będą wyglądały kontakty z dzieckiem rodzi w moim przekonaniu najwięcej nieporozumień między małżonkami w trakcie rozwodu. Jest to bardzo ważny, a zarazem delikatny wątek postępowania rozwodowego.

Pamiętaj, że dzięki fachowej pomocy można uniknąć wielu nieprzyjemnych sytuacji, a przede wszystkim napisać pozew rozwodowy w sposób logiczny, poukładany i spójny, co z pewnością przemówi na Twoja korzyść.

W dalszej kolejności konieczne może okazać się zajęcie stanowiska w sytuacji gdy Twój współmałżonek złoży odpowiedź na pozew.

Warto w takim momencie mieć oparcie w kimś, kto potrafi spojrzeć na całokształt okoliczności rzeczowo i obiektywnie.

Doradzi jakich argumentów należy użyć. Przygotuje, znając potencjalne zagrożenia w sprawie o rozwód, Twoje stanowisko. Nie ulega wątpliwości, że do tego postępowania trzeba się właściwie przygotować. I merytorycznie i emocjonalnie.