• English
  • Español

Oferta dla firm

Będąc nowoczesną kancelarią prawniczą, aspirującą do świadczenia usług prawnych przedsiębiorcom na najwyższym poziomie, zdajemy sobie sprawę jak ważne jest zrozumienie biznesu naszych Klientów. Udzielając pomocy prawnej firmom zawsze bierzemy pod uwagę specyfikę branży, w której funkcjonuje podmiot, tak by świadczona przez nas usługa w najwyższym stopniu zabezpieczała interesy przedsiębiorcy. Wierzymy, że zrozumienie specyfiki dziedziny, w której prowadzona jest działalność gospodarcza, pozwala świadczyć usługi prawnicze naszym Klientom w sposób najbardziej optymalny. 

Zapewniamy kompleksową obsługę prawną podmiotów gospodarczych (osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, spółek cywilnych, spółek prawa handlowego). Podstawą współpracy jest umowa o stałej obsłudze lub jednorazowe zlecenie. Czynności wykonywane są na podstawie zlecenia złożonego w formie ustnej, telefonicznie bądź pisemnie, w tym za pomocą poczty elektronicznej.

Ponadto, dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, zarówno przedsiębiorców wpisanych do CEIDG jak i spółek prawa handlowego wpisanych do KRS, poza doraźną pomocą, przygotowaliśmy ofertę pakietów prawnych. Jednocześnie zapewniamy możliwość dostosowania poszczególnej oferty pod indywidualne potrzeby Klienta.

Proponowane pakiety:

1. Pakiet „Twój Biznes”– skierowany jest do podmiotów gospodarczych dla których liczy się stały kontakt z prawnikiem i bieżące rozwiązywanie problemów. W ramach pakietu zapewniamy nielimitowaną ilość porad prawnych telefonicznie, mailowo czy też osobiście w naszych kancelariach.

2. Pakiet „Twój Biznes Plus”– jest rozszerzoną wersją pakietu „Twój Biznes”. Obejmuje poza nielimitowaną ilością  porad prawnych telefonicznie, mailowo czy też osobiście w naszych siedzibach także przedsądową windykację należności od kontrahentów naszych Klientów. Zapewniamy również możliwość analizy przesłanych do nas dokumentów oraz tworzenie opinii pranych na zadane zagadnienie.

3. Pakiet „Prawnik dla firmy”– obejmuje dyżur naszego prawnika w siedzibie firmy w dniach i godzinach według potrzeb naszych Klientów. W przypadku tej usługi nasz prawnik na bieżąco monitorować będzie sytuację prawną naszego Klienta, udzielać będzie porad prawnych Klientowi oraz Jego pracownikom (z wyłączeniem prawa pracy), sporządzać opinie prawne oraz sporządzać i opiniować dokumenty. Zaletą tego pakietu jest również stały kontakt z naszą Kancelarią i rozwiązywanie bieżących problemów poza czasem dyżuru w siedzibie klienta.

4. Pakiet „Windykacja długu” – ta oferta naszej kancelarii skierowana jest do tych podmiotów, które z uwagi na specyfikę swojej działalności, potrzebują stałej obsługi prawnej w zakresie dochodzenia wierzytelności od swoich dłużników. Pakiet ten, jako jeden z niewielu na rynku, zapewnia dochodzenie wierzytelności zarówno na etapie przedsądowym jak również prowadzenie postępowania sądowego o zapłatę. Po uzyskaniu od klienta informacji o dłużniku nasza kancelaria zapewnia prowadzenie w imieniu Klienta windykacji należności na każdym etapie, w tym także na etapie egzekucji komorniczej.

Kancelaria przygotowała bezpłatny biuletyn, w formie newsletter’a, w którym to publikowane będą najnowsze zmiany obowiązującego prawa w zakresie szeroko pojętego prawa gospodarczego. Biuletyn, oraz jego kolejne publikacje, będą przesyłane na Państwa prośbę na wskazane przez Państwa adresy e-mail.

W tym celu prosimy o wysłanie do nas na adres: sekretariat@kancelariabuczko.pl poniższej prośby:

„Proszę o przesłanie bezpłatnego biuletynu na adres: ….(prosimy o wskazanie adresów e-mail)”