• English
  • Español

Przerwa w wykonywaniu kary pozbawienia wolności

Kiedy zapada wyrok skazujący na karę pozbawienia wolności, konieczność jej wykonania jest bezsporna. Niemniej jednak w rzeczywistości często dzieje się tak, że życie pisze różne scenariusze, które stanowią podstawę do udzielenia skazanemu przerwy w wykonywaniu kary pozbawienia wolności.

Zgodnie z przepisami kodeksu karnego wykonawczego przerwa w wykonaniu kary pozbawienia wolności może mieć charakter obligatoryjny jak i fakultatywny.

Sąd zobligowany jest do udzielenia skazanemu przerwy w wykonywaniu kary pozbawienia wolności w przypadku choroby psychicznej lub innej ciężkiej choroby uniemożliwiającej wykonywanie tej kary. Jednocześnie należy mieć na uwadze, że przerwa trwa do czasu ustania przeszkody (art. 153 § 1 k.k.w.).

Natomiast fakultatywnie Sąd może udzielić przerwy w wykonywaniu kary pozbawienia wolności jeżeli przemawiają za tym ważne względy rodzinne lub osobiste (art. 153 § 2 k.k.w.).

Przerwa w wykonaniu kary pozbawienia wolności z ważnych względów rodzinnych lub osobistych może być udzielona na okres do roku, przy czym sąd penitencjarny może udzielić jednej przerwy na okres do roku, lub kilku przerw, których łączny okres nie przekroczy jednego roku.

Właściwym sądem penitencjarnym do rozpoznania wniosku o przerwę w wykonaniu kary jest sąd, w którego obszarze znajduje się jednostka penitencjarna.

Aby sąd mógł udzielić przerwy w wykonaniu kary pozbawienia wolności z powodu ważnych względów rodzinnych lub osobistych, skazany musi wykazać te powody oraz we właściwy sposób je uzasadnić. Niewątpliwie zaś w tym zakresie konieczne jest posiadanie doświadczenia w opracowaniu tego typu wniosków.

Jako Kancelarii z doświadczeniem w sprawach karnych gwarantujemy przygotowanie wniosku o udzielenie przerwy w wykonaniu kary pozbawienia wolności, który nie tylko spełniać będzie wymaganie prawne, ale też będzie prezentować wysoki poziom. Zapraszamy do kontaktu

Zdjęcie źródło: iStock