• English
  • Español

Z życia Kancelarii

Jest nam niezwykle miło poinformować, że pracownica naszej Kancelarii- Pani Katarzyna Biczysko-Pudełko obroniła w dniu 15 lipca 2020r. rozprawę doktorską pt.” Cywilnoprawna odpowiedzialność dostawcy usług cloud computing w świetle przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych – wybrane problemy” z wyróżnieniem i uzyskała tytuł doktora nauk prawnych. Serdecznie gratulujemy!

Niezwykła wiedza Pani Dr Katarzyny Biczysko-Pudełko w zakresie m.in. „RODO” oraz ochrony danych osobowych będzie wykorzystywana w bieżącej obsłudze prawnej naszych Klientów.