• English
  • Español

Prawa autorskie

Reprezentowaliśmy z sukcesem jedną z gmin woj. dolnośląskiego w sporze dot. praw autorskich do projektu budynku. Przejęliśmy prowadzenie sporu na etapie przegranego wyroku przed Sądem Okręgowym we Wrocławiu. Nasza apelacja została pozytywnie rozpoznana przez Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, który negatywny dla gminy wyrok uchylił i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania. Po uchyleniu wyroku Sąd Okręgowy we Wrocławiu wydał korzystny dla gminy wyrok, który następnie został podtrzymany przez Sąd Apelacyjny we Wrocławiu po złożonej przez oponenta apelacji. Gminę reprezentował w sporze adwokat Łukasz Buczko